Morus Tamás állhatatossága példát mutat a harmadik évezredben is...
Morus Tamásról készült portréfestmény

Mottó: Egyesületek alakításának korát éljük. Az állam és az önkormányzati testületek mellett az egyesületekre kétségtelenül nagy szerep vár olyan feladatok megvalósításában, melyek az egyén erejét fölülmúlják. A művelődést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell újra és újra kiküzdenie, s a nemzetnek is folyvást dolgoznia kell, hogy a maga művelődési szintjét fenntarthassa.    Klebelsberg Kúnó

 


Főoldal Ez történt... Hírek, tervek Közhasznúság English

 

 

A honlap létrejöttét a Nemzeti Együttműködési Alap és Újbuda Önkormányzata támogatta 

 

Az Egyesület 2021. évi krónikájának megjelenését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta 


Utolsó frissítés: 2023. szeptember 12 .
Morus Szent Tamás: A szeretet mértéke

Ha szilárd, izzó, nagy a szeretet,
nem érhet semmi baj, bú vagy csapás.
Légy szerető, megelégedett
azzal, hogy tűrsz, s keveselj minden mást.
Még a halált is, ha a nagy kaszás
elvisz annak boldog jelenlétéhez,
kit szívből óhajtasz, s eképp elérhetsz.

Az istenszerető megelégedjen,
imígyen tűrvén bármi bánatot,
mintsem Istentől távol legyen.
Örömest haljon, ha ezáltal ott
eléri azt, mit látni áhított
e sötét völgy után: mennybéli fényét,
s a Szeretettnek dicső lényét.

Csak oly szerető, ki szívében boldog,
az sóvárog, s vágyik elszenvedni még
fáradságot, kényelmetlen dolgot,
noha az baj, kín vagy veszteség,
e bánatnak örvend, s a vágytól ég,
szívesen vállalván magára terhet,
ha a szeretett miatt szenvedhet.

Szívből így kívánd és örvendezz te,
ki magad is istenfélő vagy,
hogy bajt, balsorsot tűrhess Érte,
Szomorúságod legyen bármily nagy,
mégsem viselsz (bizalmad el ne hagyd!)
félannyi bút, fájdalmat keresztet,
mint amennyit ő teérted szenvedett.

(Angolból fordította Faberné Papp Erika, az eredeti angol vers az English oldalon található )


Küldetésünk: Az Egyesület - ahogy azt alapító okiratában is megjelölte - kulturális, szociális tevékenységet, ismeretterjesztést kíván folytatni, részt kíván venni a kulturális örökség megóvásában a keresztény értékrend szellemében. Az Egyesület alapvető célja közösség létrehozása, összefogása és működésének megszervezése.
Az Egyesület munkálkodik Őrmező mindennapi életének megszépítésén, építő szándékkal részt vesz a közélet fórumain az általa képviselt erkölcsi értékrend szellemében, melynek alapjai: általános emberi értékeken alapuló erkölcsi normák elfogadása, a harmonikus családi élet fontosságának elismerése, a közéleti lelkiismeretesség és tolerancia képviselete az emberi együttélés minden területén.

Célul tűzi ki Őrmezőn ökumenikus célokat is szolgáló kápolna és hozzá kapcsolódó kulturális és szociális központ építését, ennek érdekében szervező, segítő tevékenységet végez. Az Egyesület kiemelt fontosságúnak tartja a keresztény szellemiségű nevelést.
 

Adatok: Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület

Székhely: 1112 Budapest, Jégvirág u. 6/b

Alapítás éve 1993.

Elnök: Szalánczi Gabriella

drótposta: omszte@gmail.com

 


 

Közhasznú egyesület lévén az 1%-os adófelajánlásokat is be tudjuk fogadni. Ezúton is hálásan köszönjük mindazoknak a támogatását, akik éltek ezzel a lehetőséggel, és az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesületet tüntették ki gondoskodásukkal!

Kérjük Önöket, a továbbiakban is támogassák az egyesületet adójuk 1 %-ával!

Adószámunk: 18056824-1-43

 

 


 

Elérhetőségünk:

1112 Budapest, Jégvirág u. 6/b

drótposta: omszte@gmail.comVissza a lap tetejére