Az 1049. sz. Márton Áron cserkészcsapat

A cserkészet egy politikamentes, vallásos alapokon nyugvó mozgalom, melynek célja, hogy életrevaló, jólelkű és csapatmunkára képes felnőtteket neveljen. Már 7-8 évesen el lehet kezdeni cserkészkedni, ekkor a fair play és az egyszerűbb ismeretek játékos elsajátításán van a hangsúly. 5-6. osztálytól felfelé kinyílik a világ, szélesebb körű témákkal foglalkozunk, amely az alapműveltségen túl természetismeretet, elsősegélyt, vallási és önismereti kérdéseket foglal magába. Aki alkalmas, 15-16 éves korában vezetőképzőbe mehet és elkezdhet kiscsoportot, őrsöt vezetni. Ezekben az években fontos támasz, biztos pont az évek alatt összecsiszolódott őrs. Elhagyva ezt a korosztályt az őrsöt nem vezető segítők szervezőként, korosztály vezetőként segítik a csapat munkáját.

A plébánia életében néhány évvel ezelőtt kezdődött el ismét a cserkészélet (a régebbi időkben létező plébániai csapatunk után), kezdetben a Szent Imre Plébániához kötődő 433-as Szent Bernát Cserkészcsapat részeként. 2023-ban érett meg a helyzet arra, hogy saját, önálló, új cserkészcsapatunk alakuljon, így 2023. szeptember 1-jével megszületett az 1049. sz. Márton Áron Cserkészcsapat. A cserkészek rendszeresen részt vesznek csapatprogramokon, portyákon és nyári táborokon, őrsgyűléseken, valamint a ministránsokkal együttműködve szolgálnak templomunkban a szentmiséken és egyéb plébániai eseményeken.

További információ és jelentkezés: szgp.hu/cserkeszek/