Az egyesületről

Céljaink

Az egyesület célja a fiatalok lelki, értelmi, érzelmi, testi és társas adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése. A fiatalok neveléséhez hozzájárulva elő kívánja segíteni, hogy a jellemes egyéniségként értékes és hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek.

Tevékenységeink

Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki:

  1. nevelés, mint közszolgálat rendszeres kiscsoportos foglalkozások, programok és táborok megvalósításában való közreműködés révén;
  2. ifjúságnevelés, egészséges életmódra és sportos életre nevelés sportprogramok megvalósításában való közreműködés révén;
  3. az egészséges életmód választásához szükséges ismeretek átadása célzott foglalkozások megvalósításában való közreműködés révén;
  4. kulturális örökség megóvása, különösen a népdal- és népmesekincs továbbadása, a néphagyományokkal és népi mesterségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése célzott foglalkozások megvalósításában való közreműködés révén;
  5. a helyi környezet- és természetvédelem népszerűsítése tematikus programok megvalósításában való közreműködés révén;
  6. a természet védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység gyakorlati foglalkozások (pl. kirándulások, táborok) megvalósításában való közreműködés révén.

Tisztségviselők

Gertheis Antal

elnök

Gerő Emese

elnökségi tag

Párkányi László

elnökségi tag

Elérhetőségek

E-mail: omszte@gmail.com

Az egyesület története

Az 1993-ban megalakult Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület három évtizeden át végzett közösségszervező és kulturális tevékenységet Őrmezőn. Ennek keretében kulturális rendezvényeket, szociális akciókat szervezett, valamint segítette a vasárnapi szentmisék megszervezését Őrmezőn.

2023 őszétől az Egyesület tevékenységének fókuszába az ifjúságnevelés, ezen belül elsősorban a 2023. szeptember 1-jén Kelenföldön megalakult 1049. sz. Márton Áron cserkészcsapat munkájának támogatása került.